DELTALIGHT

Navigace

Rezidenční reference

Osvětlení chodby, schodiště

Pro celkové osvětlení lze použít svítidla s difuzní optikou i reflektorová svítidla. Je jen otázkou volby, zda chceme, aby bylo osvětlení vnímáno neutrálně neb dramaticky.

U dramatického, akcentového osvětlení je nutno dávat pozor například na stíny na schodech, kde hrozí riziko úrazu.

Nepřímého, měkkého, rozptýleného světla dosáhneme svítidly s širším úhlem vyzařování světla, která nám opticky zvětší prostor. Naopak dramatického osvětlení dosáhneme svítidly s užším úhlem vyzařování ve směru nahoru i dolů. Použitím nástěnných svítidel s úzkým úhlem vyzařování dlouhou chodbu opticky zkrátíte.

Chodba a schodiště jsou prostory, kde najde největší uplatnění orientační osvětlení. Mělo by být navrženo tak, aby osvětlovalo podlahu a schody a zajistilo bezpečný průchod i v případě, že vycházíte z osvětlení místnosti. Ideální jsou v tomto případě LED svítidla. Mají dostačující výkon, nízkou spotřebu energie a dlouhou životnost a mohou tedy svítit i po celou noc.

Ukázky jednotlivých typů svítidel.